ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြိတ်) ဝင်ခွင့်ရရှိသူစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြိတ်)