ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) ဝင်ခွင့်ရရှိသူစာရင်း (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အောင်)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)