ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန

ဖွဲ့စည်းပုံ

               

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဦးကျော်ဝင်း

 

တည်နေရာ

ရုံးအမှတ် (၅၂)၊ နေပြည်တော်

 

Website

http://www.dae.edu.mm/