၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်)

 

(ရှမ်းပြည်နယ်-တောင်ပိုင်း)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျေးသီး အလက(ခွဲ)ဝိန်းကောင်
ကလော အလက(ခွဲ)(၆)အောင်ပန်း
ကလော အလက(ခွဲ)ကျောက်စု
ကလော အလက(ခွဲ)နောင်ရဲ
ကလော အလက(ခွဲ)ရေချို
ကလော အလက(ခွဲ)လမိုင်း
ကလော အလက(ခွဲ)အင်းပြင်
ဆီဆိုင် အလက(ခွဲ)ကန်တော်ကလေး
ဆီဆိုင် အလက(ခွဲ)ကောင်ပန်တန်း
၁၀ ဆီဆိုင် အလက(ခွဲ)ထီတမောင်း
၁၁ ဆီဆိုင် အလက(ခွဲ)နန်းသြ
၁၂ ဆီဆိုင် အလက(ခွဲ)နားခိုက်
၁၃ ဆီဆိုင် အလက(ခွဲ)နားမွန်း(မ)
၁၄ ဆီဆိုင် အလက(ခွဲ)မိုက်တီး
၁၅ ‌ညောင်ရွှေ အလက(ခွဲ)ကျွန်းတောင်
၁၆ ‌ညောင်ရွှေ အလက(ခွဲ)ညောင်ဝန်း(န)
၁၇ ‌ညောင်ရွှေ အလက(ခွဲ)တောင်ပိုကွဲ
၁၈ ‌ညောင်ရွှေ အလက(ခွဲ)ဓါတ်တော်ရေဦး
၁၉ ‌ညောင်ရွှေ အလက(ခွဲ)နန်းတက်
၂၀ ‌ညောင်ရွှေ အလက(ခွဲ)နွားဓမ
၂၁ ‌ညောင်ရွှေ အလက(ခွဲ)မြသိန်းတန်
၂၂ ‌ညောင်ရွှေ အလက(ခွဲ)မှော်ဘီ
၂၃ ‌ညောင်ရွှေ အလက(ခွဲ)ရွာကြီး
၂၄ ‌ညောင်ရွှေ အလက(ခွဲ)လွယ်မော
၂၅ ‌ညောင်ရွှေ အလက(ခွဲ)အိုင်ထောင်ကြီး
၂၆ ‌ညောင်ရွှေ အလကခွဲ-နမ့်လီ
၂၇ ‌တောင်ကြီး အလက(ခွဲ)(၄)တောင်ကြီး
၂၈ ‌တောင်ကြီး အလက(ခွဲ)ကျောက်နီ
၂၉ ‌တောင်ကြီး အလက(ခွဲ)ကုန်းညွှန့်
၃၀ ‌တောင်ကြီး အလက(ခွဲ)ပင်တွန်
၃၁ ‌တောင်ကြီး အလက(ခွဲ)ဖက်ကွန်
၃၂ ‌တောင်ကြီး အလက(ခွဲ)သရက်ပင်လှ
၃၃ နမ့်စန် အလက(ခွဲ) မြို့ဦး
၃၄ ပင်းတယ အလက(ခွဲ)ကျားကုန်း
၃၅ ပင်းတယ အလက(ခွဲ)ပန်းစစ်
၃၆ ပင်းတယ အလက(ခွဲ)မြင်းမူး
၃၇ ပင်းတယ အလက(ခွဲ)ရွှေပုထိုး(မ)
၃၈ ပင်းတယ အလက(ခွဲ)ရေချမ်းစင်
၃၉ ပင်းတယ အလက(ခွဲ)အင်းငယ်
၄၀ ပင်လောင်း အလက(ခွဲ)ဆောင်းဆီး
၄၁ ပင်လောင်း အလက(ခွဲ)တောင်မဲသင်း
၄၂ ပင်လောင်း အလက(ခွဲ)နန်းတုတ်
၄၃ ပင်လောင်း အလက(ခွဲ)နန်းထာ
၄၄ ပင်လောင်း အလက(ခွဲ)နန်းနိမ့်
၄၅ ပင်လောင်း အလက(ခွဲ)နန်းပန်း
၄၆ ပင်လောင်း အလက(ခွဲ)ပင်သပြေ
၄၇ ပင်လောင်း အလက(ခွဲ)မီးသွေးချောင်း
၄၈ ဖယ်ခုံ အလက(ခွဲ)စလင်း
၄၉ ဖယ်ခုံ အလက(ခွဲ)ပီကင်း
၅၀ ဖယ်ခုံ အလက(ခွဲ)ဖာလိုင်နန်းဖဲ
၅၁ ဖယ်ခုံ အလက(ခွဲ)ဘလဗလို့
၅၂ ဖယ်ခုံ အလက(ခွဲ)လယ်ထွန်
၅၃ ဖယ်ခုံ အလက(ခွဲ)လွယ်ပေါ
၅၄ ဖယ်ခုံ အလက(ခွဲ)သိကျိတ်
၅၅ မိုင်းရှူး အလက(ခွဲ)(၂) မိုင်းရှူး
၅၆ မိုင်းရှူး အလက(ခွဲ)မိုင်းအော့
၅၇ ရပ်စောက် အလက(ခွဲ)ကျောက်မီးခတ်
၅၈ ရပ်စောက် အလက(ခွဲ)ဆင်သေ
၅၉ ရပ်စောက် အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်သာ
၆၀ ရပ်စောက် အလက(ခွဲ)ထီးခမ်း
၆၁ ရပ်စောက် အလက(ခွဲ)ဗမာတိုး
၆၂ ရပ်စောက် အလက(ခွဲ)ယမ်းတွင်း
၆၃ ရပ်စောက် အလက(ခွဲ)လှဲဒိုး
၆၄ ရပ်စောက် အလက(ခွဲ)ဝန်စို
၆၅ ရပ်စောက် အလက(ခွဲ)အုံးကွဲ
၆၆ ရွာငံ အလက(ခွဲ)ကျွန်းကြီး
၆၇ ရွာငံ အလက(ခွဲ)ကျောက်ငှက်
၆၈ ရွာငံ အလက(ခွဲ)ဆည်ရွာ
၆၉ ရွာငံ အလက(ခွဲ)မြင်းဝန်း
၇၀ ရွာငံ အလက(ခွဲ)ရေချမ်း
၇၁ ရွာငံ အလက(ခွဲ)ရေချမ်းပြင်
၇၂ ရွာငံ အလက(ခွဲ)လက်ပံပင်
၇၃ ရွာငံ အလက(ခွဲ)အလယ်ချောင်
၇၄ လင်းခေး အလက(ခွဲ)နားကုန်း
၇၅ ဟိုပုံး အလက(ခွဲ)ကောင်ငင်း

 

 

(ရှမ်းပြည်နယ်-မြောက်ပိုင်း)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
နမ္မတူ အလက(ခွဲ)ကုန်းကယား
နမ့်ခမ်း အလက(ခွဲ)ကောင်းဝိုင်း
‌နောင်ချို အလက(ခွဲ)ကျောက်တော
‌နောင်ချို အလက(ခွဲ)ဒိုးပင်
‌နောင်ချို အလက(ခွဲ)နောင်ချိုကြီး
‌နောင်ချို အလက(ခွဲ)နောင်တော
‌နောင်ချို အလက(ခွဲ)ရေတွင်းကြီး
မဘိမ်း အလက(ခွဲ)ချောင်းဝ
မဘိမ်း အလက(ခွဲ)နန်းနွဲ့
၁၀ မဘိမ်း အလက(ခွဲ)ရမ်းဘိုအောက်
၁၁ မိုးမိတ် အလက(ခွဲ)ကင်းချောင်း
၁၂ မိုးမိတ် အလက(ခွဲ)နမ့်ဖွတ်
၁၃ မိုးမိတ် အလက(ခွဲ)မြစ်ဆုံ
၁၄ လားရှိုး အလက(ခွဲ)ခါးသျှိ

 

(ရှမ်းပြည်နယ်-အရှေ့ပိုင်း)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကျိုင်းတုံ အလက(ခွဲ)ကတ်ထိုက်
တာချီလိတ် အလက(ခွဲ)မယ်ဟုတ်
တာချီလိတ် အလက(ခွဲ)ရေပူစမ်း
မက်မန်း အလက(ခွဲ)ရောင်အူကြီး
မိုင်းဆတ် အလက(ခွဲ)ကျဒယ်
မိုင်းတုံ အလက(ခွဲ)ဟွေငါးကြာ
မိုင်းဖြတ် အလက(ခွဲ)ပါဆန်း
မိုင်းယန်း အလက(ခွဲ)စျေးတန်း