၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ) လွဲဆိပ်
ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ) အုတ်ခင်း
ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ချပ်ကြီး
ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ငှက်ပျောတိုင်း
ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)စပါယ်နံသာ
ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ဒါန်းပင်
ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ပင့်သာကြီး
ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ပိတောက်ပင်
ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)ဘူးကုန်း
၁၀ ကန့်ဘလူ အလက(ခွဲ)အလယ်ခုံ
၁၁ ကနီ အလက(ခွဲ)ကျွန်းရွာ
၁၂ ကနီ အလက(ခွဲ)ကဲဒေါင်
၁၃ ကနီ အလက(ခွဲ)စိုင်တဲ
၁၄ ကနီ အလက(ခွဲ)ဇီးပင်တွင်း
၁၅ ကနီ အလက(ခွဲ)တပုန်း
၁၆ ကနီ အလက(ခွဲ)တပေါင်း
၁၇ ကနီ အလက(ခွဲ)တွင်း
၁၈ ကနီ အလက(ခွဲ)ထနောင်းပကား
၁၉ ကနီ အလက(ခွဲ)နတ်လာပို့(မ)
၂၀ ကနီ အလက(ခွဲ)ပွင့်ကား
၂၁ ကနီ အလက(ခွဲ)မင်းအို
၂၂ ကနီ အလက(ခွဲ)မျှိုင်း
၂၃ ကနီ အလက(ခွဲ)မုံပင်
၂၄ ကနီ အလက(ခွဲ)မုဌော
၂၅ ကနီ အလက(ခွဲ)ယင်းသွင်
၂၆ ကနီ အလက(ခွဲ)ရွာသာ
၂၇ ကနီ အလက(ခွဲ)လင်ပုန်းရည်
၂၈ ကနီ အလက(ခွဲ)သပြေတော
၂၉ ကနီ အလက(ခွဲ)သရက်ပင်
၃၀ ကနီ အလက(ခွဲ)အင်တိုင်းတော
၃၁ ကနီ အလက(ခွဲ)အုမ္မ
၃၂ ကျွန်းလှ အလက(ခွဲ)ဆိပ်ဖူး
၃၃ ကလေး အလက(ခွဲ)စက္ကန့်
၃၄ ကလေး အလက(ခွဲ)စီးစံ
၃၅ ကလေး အလက(ခွဲ)ဒိုးနွယ်
၃၆ ကလေး အလက(ခွဲ)နန်းစောင်းပု
၃၇ ကလေး အလက(ခွဲ)ပျဉ်းတောဦး
၃၈ ကလေး အလက(ခွဲ)ပေါက်တော
၃၉ ကလေး အလက(ခွဲ)မွန်းလိုင်
၄၀ ကလေး အလက(ခွဲ)ရေရှင်
၄၁ ကလေး အလက(ခွဲ)အင်းကျွန်း
၄၂ ကလေး အလက(ခွဲ)အင်းဒင်
၄၃ ကလေး အလက(ခွဲ)အမက(၁)
၄၄ ကလေး အလက(ခွဲ)အမက(၃)
၄၅ ကလေး အလက(ခွဲ)အရှေ့စည်း
၄၆ ကလေးဝ အလက(ခွဲ)မန်ဖာလေး
၄၇ ကသာ အလက(ခွဲ)​ဒေါင့်ကြီး
၄၈ ကသာ အလက(ခွဲ)ကျားသေ
၄၉ ကသာ အလက(ခွဲ)ကုန်းသာ
၅၀ ကသာ အလက(ခွဲ)ချောင်းဝ
၅၁ ကသာ အလက(ခွဲ)ငါးလူးတုန်း
၅၂ ကသာ အလက(ခွဲ)ဆင်ကုန်း
၅၃ ကသာ အလက(ခွဲ)ဆိပ်ငူရွာသစ်
၅၄ ကသာ အလက(ခွဲ)ညောင်ခြေထောက်
၅၅ ကသာ အလက(ခွဲ)ဒုံးအော့
၅၆ ကသာ အလက(ခွဲ)ပျဉ်လေးပင်
၅၇ ကသာ အလက(ခွဲ)ပုလွေရွှေ
၅၈ ကသာ အလက(ခွဲ)မာဂရီ
၅၉ ကသာ အလက(ခွဲ)လိပ်ထုံး
၆၀ ကသာ အလက(ခွဲ)သံပုရာ
၆၁ ကသာ အလက(ခွဲ)သံပုရာကုန်း
၆၂ ကသာ အလက(ခွဲ)အင်းကြီး
၆၃ ကသာ အလက(ခွဲ)အလယ်ကျွန်း
၆၄ ကောလင်း အလက(ခွဲ)တောင်မော်
၆၅ ကောလင်း အလက(ခွဲ)ရှမ်းကလုံး
၆၆ ကောလင်း အလက(ခွဲ)အိုင်ကြီး
၆၇ ခင်ဦး အလက(ခွဲ)သင်ပေါင်း
၆၈ ခန္တီး အလက(ခွဲ)ပါရိုး
၆၉ ခန္တီး အလက(ခွဲ)မှန်ပင်
၇၀ ခန္တီး အလက(ခွဲ)လန်လယ် ကြီး
၇၁ ‌ချောင်းဦး အလက(ခွဲ)သုံးပန်လှ
၇၂ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ကံကြီးကုန်း
၇၃ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ကျားမင်းကြီး
၇၄ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ကျောက်တာ
၇၅ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ကျော်ဇေယျာ
၇၆ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ကုန်း(၁)
၇၇ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ငါ့တရော်
၇၈ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)စာရေး(န)
၇၉ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ညောင်ပင်ဇင်
၈၀ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)‌တောင်ရင်း(၁)
၈၁ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ထုံးဘို(၂)
၈၂ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ဒီပဲယင်းကွဲ
၈၃ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)မိုးသောက်
၈၄ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)မူးသာ
၈၅ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)ရေတွင်းကောင်း
၈၆ စစ်ကိုင်း အလက(ခွဲ)လယ်ကြီး
၈၇ ဆားလင်းကြီး အလက(ခွဲ)နှောကူးတို့
၈၈ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ကံကလေးကုန်း
၈၉ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ကဒိတ်
၉၀ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ကော်တက်
၉၁ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ခေါင်တုန်း
၉၂ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ငတန်း
၉၃ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ဇီးပေါက်
၉၄ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)တောဂျင်
၉၅ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)ပကာ
၉၆ တန့်ဆည် အလက(ခွဲ)အင်းရှည်
၉၇ တမူး အလက(ခွဲ)ကျွန်းတောရေရှင်
၉၈ တမူး အလက(ခွဲ)တိန်းကယား
၉၉ တမူး အလက(ခွဲ)နောင်ကက်
၁၀၀ တမူး အလက(ခွဲ)ပန်းသာ
၁၀၁ တမူး အလက(ခွဲ)ဦးအောင်ဇေယျ
၁၀၂ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ကန်ပေါက်
၁၀၃ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ကိုးတဲ
၁၀၄ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ချွန်းတောင်
၁၀၅ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ဆင်ကျွန်း
၁၀၆ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ဆင်ဖြူဆိပ်
၁၀၇ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ပေါက်ကုန်း
၁၀၈ ထီးချိုင့် အလက(ခွဲ)ဝါးဘိုးချောင်း
၁၀၉ ဒီပဲယင်း အလက(ခွဲ)ဆပ်လူး
၁၁၀ ဒီပဲယင်း အလက(ခွဲ)ဆုံကုန်း
၁၁၁ ဒီပဲယင်း အလက(ခွဲ)ဝန်းရံ
၁၁၂ ဒီပဲယင်း အလက(ခွဲ)သရက်ကန်(ရှေ့)
၁၁၃ ဒီပဲယင်း အလက(ခွဲ)အုန်းတပင်
၁၁၄ နန်းယွန်း အလက(ခွဲ)ကြူယန်းနုတ်ညို
၁၁၅ နန်းယွန်း အလက(ခွဲ)နာယန်း
၁၁၆ နန်းယွန်း အလက(ခွဲ)လုံလောင်း
၁၁၇ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ကံရိုး
၁၁၈ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ကျေးနင်း
၁၁၉ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ညောင်ကုန်း
၁၂၀ ပုလဲ အလက(ခွဲ)တနယ်
၁၂၁ ပုလဲ အလက(ခွဲ)တုန်းကန်
၁၂၂ ပုလဲ အလက(ခွဲ)နွယ်အင်း
၁၂၃ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ပုထိုးသာ
၁၂၄ ပုလဲ အလက(ခွဲ)မယင်း
၁၂၅ ပုလဲ အလက(ခွဲ)မရိုးတုန်း
၁၂၆ ပုလဲ အလက(ခွဲ)မုံသွင်
၁၂၇ ပုလဲ အလက(ခွဲ)ရွာနောင်
၁၂၈ ပုလဲ အလက(ခွဲ)လက်ပုကန်
၁၂၉ ပုလဲ အလက(ခွဲ)လယ်ဓ္ဓမ
၁၃၀ ပုလဲ အလက(ခွဲ)လှော်ကား
၁၃၁ ပုလဲ အလက(ခွဲ)လဲကန်
၁၃၂ ပုလဲ အလက(ခွဲ)သစ်ကြီးတိုင်း
၁၃၃ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ကြို့ကုန်း
၁၃၄ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ကွန်းတောင်း
၁၃၅ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)စကားတာ
၁၃၆ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ဇီးကုန်း
၁၃၇ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)တုံကောင်းမှူး
၁၃၈ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)နန်းမော်လိုက်
၁၃၉ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)နောင်ရင်း
၁၄၀ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)မန်မော်
၁၄၁ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ရနန်း
၁၄၂ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ရွာတန်းရှည်
၁၄၃ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ရွာသာ
၁၄၄ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)ရောင်းဟီး
၁၄၅ ‌ဖောင်းပြင် အလက(ခွဲ)အုန်းသာ
၁၄၆ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)ချောင်းဆုံ
၁၄၇ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)စာခမ်း
၁၄၈ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)စီးမော်
၁၄၉ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)ဒယူး
၁၅၀ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)ပန်းတော
၁၅၁ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)မံယူးကြီး
၁၅၂ ဗန်းမောက် အလက(ခွဲ)မင်းကုန်း
၁၅၃ ဘုတလင် ‌အလက(ခွဲ)ကုက္ကိုကျင်း
၁၅၄ ဘုတလင် ‌အလက(ခွဲ)ချောင်းမီးတို
၁၅၅ ဘုတလင် ‌အလက(ခွဲ)ထန်းတော-န
၁၅၆ ဘုတလင် ‌အလက(ခွဲ)အင်းတဲ
၁၅၇ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)ခုံသာ
၁၅၈ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)ဇင်ကလဲ
၁၅၉ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)တင်ဘက်
၁၆၀ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)တဲကြီး
၁၆၁ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)ထန်းပင်ချောင်
၁၆၂ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)ထုံးကြီး
၁၆၃ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)ပျဉ်တော
၁၆၄ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)ပျဥ်းကိုင်း
၁၆၅ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)ပိက္ခယား
၁၆၆ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)ဘိုင်
၁၆၇ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)လက်ပံဆိပ်
၁၆၈ မင်းကင်း အလက(ခွဲ)သံပေါက်
၁၆၉ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)ကန်တော်
၁၇၀ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)ငါးကင်း(မ)
၁၇၁ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)မကျီးကန်
၁၇၂ မြင်းမူ အလက(ခွဲ)မဲနော
၁၇၃ မြောင် အလက(ခွဲ)ဇီးကျွန်း
၁၇၄ မြောင် အလက(ခွဲ)နနွင်းကိုင်း
၁၇၅ မြောင် အလက(ခွဲ)ဘူးကိုင်း
၁၇၆ မြောင် အလက(ခွဲ)မြစ်ဆုံ
၁၇၇ မုံရွာ အလက(ခွဲ)ကျွဲရဲ
၁၇၈ မုံရွာ အလက(ခွဲ)ကျောက္ကာ(မ)
၁၇၉ မုံရွာ အလက(ခွဲ)ကျောက်စစ်ပုံ(မ)
၁၈၀ မုံရွာ အလက(ခွဲ)ဇလုပ်
၁၈၁ မုံရွာ အလက(ခွဲ)ပလ္လင်-တ/မ)
၁၈၂ မုံရွာ အလက(ခွဲ)ပုရစ်ကုန်း
၁၈၃ မုံရွာ အလက(ခွဲ)မရိုးတော
၁၈၄ မုံရွာ အလက(ခွဲ)ရွာတုံ
၁၈၅ မုံရွာ အလက(ခွဲ)သက္ကယ်ကျင်း
၁၈၆ မုံရွာ အလက(ခွဲ)အိုးဘိုတောင်
၁၈၇ မော်လိုက် အလက(ခွဲ)ခါဝဲ
၁၈၈ မော်လိုက် အလက(ခွဲ)တောင်းအင်
၁၈၉ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)ကုန်းရွာ
၁၉၀ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)စည်လှောင်
၁၉၁ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)တရော်ကျင်း
၁၉၂ ယင်းမာပင် အလက(ခွဲ)အိုးဘို
၁၉၃ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ချီပါ(တ)
၁၉၄ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ချီပါ(မ)
၁၉၅ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ဇီးဖြူကုန်း
၁၉၆ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ပိတ္တော
၁၉၇ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)ဗိုလ်တည်းကုန်း
၁၉၈ ရွှေဘို အလက(ခွဲ)မြင်းစီး
၁၉၉ ရေဦး အလက(ခွဲ)တင်းတိန်ရံစျေး
၂၀၀ ရေဦး အလက(ခွဲ)ပန်းကုန်း
၂၀၁ ရေဦး အလက(ခွဲ)ဝသဲ
၂၀၂ လေရှီး အလက(ခွဲ)မိုဒွန်ဖိုင်
၂၀၃ လေရှီး အလက(ခွဲ)ရန်နွေး
၂၀၄ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)စိုင်နိုင်ကြီး
၂၀၅ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)ဆင်းကွတ်(မ)
၂၀၆ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)မြင်းသည်
၂၀၇ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)ရွာနန်း
၂၀၈ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)ရှားကွဲ
၂၀၉ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)သစ်ဆိမ့်
၂၁၀ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)အင်းဘဲကြီး
၂၁၁ ဝက်လက် အလက(ခွဲ)ဥယျာဉ်သာ(တ)
၂၁၂ ဝန်းသို ‌‌အလက(ခွဲ)ဆေးခင်းခုံ
၂၁၃ ဝန်းသို အလက(ခွဲ)‌တောင်ဘို့လှ
၂၁၄ ဝန်းသို အလက(ခွဲ)သင်တော(၁)
၂၁၅ ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)ကျွန်းကုန်း
၂၁၆ ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)ကြို့ပင်
၂၁၇ ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)နတ်နန်း
၂၁၈ ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)နောင်ဆန်းကျင်
၂၁၉ ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)ပါဟုတ်ကြီး
၂၂၀ ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)မာလုံ
၂၂၁ ဟုမ္မလင်း အလက(ခွဲ)ဟင်နောင်
၂၂၂ အင်းတော် အလက(ခွဲ)ဆိပ်သာ
၂၂၃ အင်းတော် အလက(ခွဲ)နတ်မဟုတ်ကလေး
၂၂၄ အင်းတော် အလက(ခွဲ)နမီး
၂၂၅ အင်းတော် အလက(ခွဲ)ပင်ဝယ်
၂၂၆ အင်းတော် အလက(ခွဲ)ပုန်းဟုန်
၂၂၇ အင်းတော် အလက(ခွဲ)ပဲခူး
၂၂၈ အင်းတော် အလက(ခွဲ)မင်းကုန်း
၂၂၉ အင်းတော် အလက(ခွဲ)မန်ဟဲ
၂၃၀ အင်းတော် အလက(ခွဲ)လယ်ပြင်(မအူ)
၂၃၁ အင်းတော် အလက(ခွဲ)အလယ်ကျွန်း
၂၃၂ အရာတော် အလက(ခွဲ)ကမ်းပြူ
၂၃၃ အရာတော် အလက(ခွဲ)ကျောက်ပျောက်
၂၃၄ အရာတော် အလက(ခွဲ)ကုန်းသာ
၂၃၅ အရာတော် အလက(ခွဲ)ကဲဘာ
၂၃၆ အရာတော် အလက(ခွဲ)ချင်ပင်
၂၃၇ အရာတော် အလက(ခွဲ)ငွေတွင်း
၂၃၈ အရာတော် အလက(ခွဲ)စပါးတွင်း
၂၃၉ အရာတော် အလက(ခွဲ)ဇီးပင်လယ်
၂၄၀ အရာတော် အလက(ခွဲ)ညောင်ခြေထောက်
၂၄၁ အရာတော် အလက(ခွဲ)တောင်ကုန်း
၂၄၂ အရာတော် အလက(ခွဲ)ထိန်ပင်ကား
၂၄၃ အရာတော် အလက(ခွဲ)ပဲဝက်
၂၄၄ အရာတော် အလက(ခွဲ)သံပုရာကျင်း