၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.လ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ကယားပြည်နယ်)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ကယားပြည်နယ်)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
ဒီးမော့ဆို အလက(ခွဲ)ဒေါတမကြီး
ဒီးမော့ဆို အလက(ခွဲ)လွီးကထိ
ဒီးမော့ဆို အလက(ခွဲ)ဝါဘန်းပလို့
‌ဘောလခဲ အလက(ခွဲ)မိုင်းထမ်း
မယ်စဲ့ အလက(ခွဲ)ပန်တိန်း