၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် အ.ထ.က ကျောင်းအဆင့်တိုးစာရင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိကျောင်းအမည်
‌ကော့မှူး အထက(ခွဲ)ကညင်ငူ
‌ကော့မှူး အထက(ခွဲ)ဆူးကလပ်ရေကျော်
‌ကော့မှူး အထက(ခွဲ)မဆယ်ဆိပ်
ကွမ်းခြံကုန်း အထက(ခွဲ)တော်ခရမ်းကြီး
တွံတေး အထက(ခွဲ)သဝန်းတော
ထန်းတပင် အထက(ခွဲ)နဲသမိန်
ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း) အထက(ခွဲ)အလက(၂)
ဒဂုံတောင် အထက(ခွဲ)လေးထောင့်ကန်
အင်းစိန် အထက(ခွဲ)အလက(၁၂)