English Language Proficiency Upgrading Course (2) တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း (အရာထမ်း)

နေပြည်တော်ရှိ ဝန်ကြီးဌာနများမှ အရာထမ်းများအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂) English Language Proficiency Upgrading Course (2)တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း