၂၀၁၆ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်မည့်ရက် ကြေညာခြင်း

၂၀၁၆ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများကို တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ သက်ဆိုင်ရာ စာစစ်ဌာများနှင့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများ၌ ၁၁-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် (၆:၀၀)နာရီ အချိန်တွင် တစ်ပြိုင်တည်း ကပ်ထားကြေညာပေးသွားပါမည်။