မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန

နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

၁၉၇၂-ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ စနစ်သစ်အုပ်ချုပ်ရေးအရ အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်း များကို အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရာတွင် စာစစ်မင်းကြီးရုံးအား မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့ဟူ၍ သီးခြားဌာန အဖြစ် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် တစ်သီးတစ်ခြား ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ရာမှ မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်အဖွဲ့အဖြစ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့၌ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း စုစုပေါင်း (၆၂)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနအဖြစ် ၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၃) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၃၅/၂၀၁၂) မှ သဘောတူ ခွင့်ပြုပြီးအဆင့် တိုးမြှင့်ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော  ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅)မှ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနအား အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း(၂၉၁)ဦးဖြင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

 

ရည်မှန်းချက်

မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်က လမ်းညွှန်ချမှတ်ပေးသော ပညာရေး စီမံကိန်းများနှင့်အညီ စာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ နောင်တွင်လည်း နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ပေးသော လုပ်ငန်းများကို အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှလည်း ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကြီးကို ကျင်းပပြုလုပ် ပေးနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက် သတ်မှတ်ကာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

 

ဖွဲ့စည်းပုံ

လုပ်ငန်းတာဝန်

  • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကျင်းပပေးခြင်း၊
  • စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ၏ အောင်လက်မှတ်များ စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊
  • စာမေးပွဲ အောင်မြင်/ ကျရှုံးသူများ၏ အမှတ်စာရင်းများကို စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊
  • အခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်ပြီးဆုံးသည့် အတန်းတွင် စစ်ဆေးသည့် စာမေးပွဲ ကျင်းပပေးခြင်း၊
  • အခြေခံပညာ မူလတန်းအဆင့်ပြီးဆုံးသည့်အတန်းတွင် စစ်ဆေးသည့် စာမေးပွဲ ကျင်းပပေးခြင်း၊
  • အောင်လက်မှတ်နှင့် အမှတ်စာရင်းများ မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိ စိစစ်ပေးခြင်း၊
  • စာမေးပွဲများ၏ အရည်အသွေး ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊