မြန်မာစာနှင့်ဘာသာစကားပညာရေးဦးစီးဌာန

နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်သူ အများစုအတွက် မိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ်မူ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရာ၌ လက်တွေ့အကျဆုံးသော ဆက်သွယ်မှုကြားခံ ဘာသာ စကားအဖြစ်ဖြစ်စေ ရပ်တည်လျက်ရှိသော မြန်မာဘာသာစကားကို ခိုင်မာရှင်သန်နိုင် စေရေးကို မျှော်မှန်းလျက် ၁၉၆၃-ခုနှစ်တွင် မြန်မာစာပေ ပြုစုရေးနှင့် ဘာသာပြန် ကော်မရှင်ကို စတင်ဖွဲ့စည်းရာမှ ၁၉၇၁-ခုနှစ်တွင် မြန်မာစာကော်မရှင်၊ ၁၉၇၅-ခုနှစ်တွင် မြန်မာစာအဖွဲ့ အဖြစ်သို့ အဆင့်ဆင့် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ မြန်မာစာနှင့်တိုင်းရင်းသား စာပေ၊ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့ အဓွန့် ရှည်စွာ တည်တံ့ခိုင်မြဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနှင့် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေနှင့် လိုက်လျောညီထွေသော တာဝန်များကို တိုးချဲ့ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာစာ အဖွဲ့ဦးစီးဌာနကို မြန်မာစာနှင့် ဘာသာစကားဦးစီးဌာနဟူ၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

ရည်မှန်းချက်

  • မြန်မာ ဗျည်း သရ အက္ခရာ၊ မြန်မာဝေါဟာရတို့၏ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ၊ အနက်အဓိပ္ပာယ်၊ အသံထွက်၊ သဒ္ဒါနှင့် ဝါကျဖွဲ့ထုံးတို့ ထုံးမီစံမျှ မှန်ကန် တိကျရေး၊ အဓွန့်ရှည်စွာ တည်တံ့ရေးနှင့် မြန်မာစာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တို့ကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်
  • မြန်မာစာသည် ရုံးသုံးစာဖြစ်သဖြင့် မြန်မာဘာသာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ရန်၊
  • တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာနှင့် ဓလေ့ ထုံးစံများဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သင်ကြားရေးတွင် ညှိနှိုင်းအထောက်အကူ ပြုရန်
  • နိုင်ငံအကျိုးပြု ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်

 

ဖွဲ့စည်းပုံ

 

လုပ်ငန်းတာဝန်

  • ဝေါဟာရပြည့်စုံသော၊ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံအရာ၌ ထုံးမီစံမျှဖြစ်သော၊ အနက်အဓိပ္ပာယ် မှန်ကန်တိကျသော၊ အကိုးအထောက် ခိုင်မာ စုံလင်သော၊ ခေတ်မီစနစ်ကျသော မြန်မာ အဘိဓာန်များ ပြုစုခြင်း။
  • မြန်မာစာအရေးအသား မှန်ကန်မှု၊ ရှင်းလင်းမှု၊ ကျစ်လျစ်မှု၊ ထိမိမှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်မည့် မြန်မာသဒ္ဒါကျမ်းများ ပြုစုခြင်း။
  • တိုင်းရင်းသား စာပေ၊ ဘာသာစကား သင်ကြားရေးကို အထောက် အကူ ပြုခြင်းအဖြစ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် လှုမှုရေးဝန်ကြီးများအား ကူညီ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊  တိုင်းရင်းသား စာပေ၊ ဘာသာစကားအားလုံး၏ စုစည်းရာ  ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးဌာန အဖြစ် ပံ့ပိုးခြင်း။
  • အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံမှု များပြားသောနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများနှင့် မြန်မာ ဘာသာတို့ အပြန်အလှန် ဘာသာပြန် ဆိုခြင်း၊ နှစ်ဘာသာ အိတ်ဆောင် အဘိဓာန် ထုတ်ဝေခြင်း။