ဆရာအတတ်ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

ဆရာအတတ်ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသည် ယခင်ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကို ဆရာအတတ်ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန နှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်နှင့် ပညာရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန အဖြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

 

ရည်မှန်းချက်

အခြေခံပညာကျောင်းများ၏ လိုအပ်ချက်အရ ဆရာ၊ဆရာမ အရေအတွက် ပြည့်မီအောင်ဖြည့်တင်းရေး နှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဆရာ၊ ဆရာမများ ဆရာ့အရည်အသွေး/စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရေးကို ဆောင်ရွက်ရန်။

 

ဖွဲ့စည်းပုံ

လုပ်ငန်းတာဝန်

  • နိုင်ငံတော်က ချမှတ်သည့် ပညာရေးမူဝါဒနှင့် ပြဌာန်းထားသော အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပါ ရည်မှန်းချက်များ ပေါက်မြောက်အောင်မြင်ရေးအတွက် ဆရာအတတ်ပညာဆိုင်ရာ စီမံကိန်း၊ အစီ အစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းများကို တင်ပြ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်။
  • ဗလငါးတန်နှင့်ပြည့်ဝသည့် နိုင်ငံသားကောင်းများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဆရာ့ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို တန်ဖိုးထား၍ ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်ပြီး ဆရာအတတ်ပညာ အရည် အသွေး ပြည့်ဝ ကျွမ်းကျင်သည့် အခြေခံပညာဆရာများကို လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရန်။
  • ဆရာအတတ်ပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် ဆရာအတတ် ပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ပညာရှင်များ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်။
  • ဆရာများ၏ အရည်အချင်းနှင့် အဆင့်အတန်း တိုးတက်လာစေရေးအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်  လေ့လာသင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များကို ဖန်တီးအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်။
  • ပညာအရည်အသွေးအာမခံရေးနှင့်ဆရာ၏လူနေမှုဘဝမြှင့်တင်ရေးအတွက် ဆရာအတတ်ပညာ ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေနှင့်အညီ တင်ပြ အကောင်အထည်ဖော်  ဆောင်ရွက်ရန်။