တင်ဒါကြေညာချက်များ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ အဆောက်အအုံတစ်လုံးနှင့် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး ဝန်ထမ်းအိမ်ယာတစ်လုံး ဆောက်လုပ်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနတို့၏ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Pages