တင်ဒါကြေညာချက်များ

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ၊ သံတွဲမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာသုတေသနဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ နေပြည်တော် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Pages