တင်ဒါကြေညာချက်များ

နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စက်မှုနည်းပညာ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး သင်တန်းကျောင်း ဆိုင်ခန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Pages