DTVET2020

အနည်းဆုံး (၁)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည့် သိပ္ပံနှင့်ကျောင်းများမှ သင်ကြားရေးနှင့် စီမံဝန်ထမ်းများ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများနှင့်သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းများ ကျောင်းအုပ်ကြီးရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများနှင့်သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း