ပညာရေးအသံလွှင့်အစီအစဉ်များ

Functions (အထက်တန်း)

ပုံများကိုအသုံးပြု၍ ပုစ္ဆာများဖြေရှင်းခြင်း (Grade - 2)

မြန်မာသဒ္ဒါပို့ချချက် (တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း)

မြန်မာစာဘာသာရပ်မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်း (Grade-6)

သင်ရိုးသစ် မြန်မာစာ မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်း (တတိယတန်း)

 

 

Pages