နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်များ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

 

၁။           နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင် ပညာတော်သင် စေလွှတ်ခြင်းခံရသည့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့များအားလုံးမှ ပြည်ပပညာတော်သင်များအနေဖြင့် နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင် စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၄) ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အောက်ပါစည်းကမ်းများအား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က) ပညာသင်ကာလ (၆) လနှင့်အထက် ကြာမြင့်မည့် ဘွဲ့ / ဒီပလိုမာ/ မဟာဘွဲ့/ ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသည့် ပြည်ပ ပညာတော်သင်များ ဖြစ်ပါက ပညာရည်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာကို (၃)လ တစ်ကြိမ် သတ်မှတ် ထားရှိသော နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင် ဘွဲ့/ ဒီပလိုမာ သင်တန်း တက်ရောက်နေသော ပညာတော်သင်က တင်သွင်းသည့် သုံးလပတ်ပညာရည်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာ ပုံစံဖြင့် မိခင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး မှတစ်ဆင့် ပေးပို့အစီရင်ခံရန်၊

(ခ)  ပညာသင်ကာလကို  မဖြစ်မနေ  လိုအပ်ချက်အရ  တိုးမြှင့်ရန်  လိုအပ်သည့်အခါ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေး/ လုံခြုံရေး/ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စသည့် မမျှော်မှန်းနိုင်သည့် ဖြစ်စဉ်များကြောင့် ပညာသင်၏ ပညာသင်ကာလကို ရက်ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း၊ သင်တန်းကာလ တိုးမြှင့်ခြင်း/ လျော့ခြင်း ကိစ္စရပ်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခေတ္တပြန်လာလိုပါကလည်းကောင်း၊ ပညာသင် ကာလအတွင်း သင်ကြားသည့်ဘာသာရပ်နှင့် ဆက်စပ်၍ လေ့လာရန်လိုအပ် ပါက အခြားနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ရန်ကိစ္စတို့ကိုလည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင် ရာနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးမှတစ်ဆင့် မိခင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက် ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်၊

 

၂။            ပြည်ပသင်တန်းအသီးသီးမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် ပညာတော်သင်များ အားလုံးသည် အပတ်စဉ် အနီးကပ်ဆုံး (သောကြာနေ့) တွင် နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်များ၏ အသိပညာမျှဝေ ဆွေးနွေးပွဲအား မပျက်မကွက် ပြုလုပ်ရန်နှင့် ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ပြီး ရက် သတ္တပတ် (၁) ပတ်အတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ဘွဲ့ / ဒီပလိုမာသင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့သည့် ပညာတော်သင်၏ မျှဝေဆွေးနွေးပွဲ အစီရင်ခံစာအား ပညာတော်သင် အသိပညာမျှဝေမှု သုံးသပ်ရေးကော်မတီ Scholar Insights Review Committee (SIRC) သို့ အစီရင်ခံရမည်ဖြစ်သည်။                                                                                                                                       

                    

၃။           နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင် ဘွဲ့/ ဒီပလိုမာသင်တန်း တက်ရောက်နေသော ပညာတော်သင်က တင်သွင်းသည့် သုံးလပတ် ပညာရည်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာနှင့် ပညာတော်သင် အသိပညာ မျှဝေဆွေးနွေးပွဲအစီရင်ခံစာ ပုံစံတို့အား အောက်ပါ Link အသီးသီးတွင် Download ရယူနိုင်သည် -

 

              ပညာတော်သင် သုံးလပတ် ပညာရည်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာပုံစံ

 

              ပညာတော်သင် အသိပညာ မျှဝေဆွေးနွေးပွဲအစီရင်ခံစာပုံစံ