လက်ထောက်ကထိက/ကထိက ရာထူးတိုး/ပြောင်းရွှေ့ (ဆရာအတတ်ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေး)

Tags: