အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်/ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရာထူးတိုးမြှင့်ရေး သတ်မှတ်ချက်များ