ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်) - PPTT အမှတ်စဉ် (၃/၁၆) အောင်မြင်သူများအား မူလတန်းပြခန့်ထားခြင်း