ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်) - DTEd အမှတ်စဉ် (၁၉/၁၄) အောင်မြင်သူများအား မူလတန်းပြခန့်ထားခြင်း