(၄)နှစ်သင် ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်များအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး

တင်ပြသူ - ဒေါက်တာမေစန်းရီ (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန)