၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ လုပ်ငန်းခွင်အကြို မူလတန်းဆရာအတတ်ပညာ (၁)နှစ်သင်တန်း (PPTT) အမှတ်စဉ် (၇/၂၀) သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း

လျှောက်လွှာပုံစံရယူရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။