၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရွေးချယ်မည့်စနစ်အတွက် ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း