၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းများအတွက် ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူမည့်ရက်ကို တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း