ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည်
​ကျောင်းကုန်း အလက-ဒိုးတန်း
​ကျောင်းကုန်း အလက-မီးသွေးတိုက်
​ကျောင်းကုန်း အလက-ဘုရားကြီးကုန်း(၁)
​ကျောင်းကုန်း အလက-သရက်ကုန်း
​မြောင်းမြ အလက-မြင်းကကွင်း
​လေးမျက်နှာ အလက-ရေဖြူ
​လေးမျက်နှာ အလက-ယင်းဆယ်
ကန်ကြီးထောင့် အလက-ပေါက်ကျွန်း
ကန်ကြီးထောင့် အလက-မောင်းတီး
၁၀ ကန်ကြီးထောင့် အလက-ရေကျော်ကြီး
၁၁ ကန်ကြီးထောင့် အလက-ကျွန်းကုန်း
၁၂ ကန်ကြီးထောင့် အလက-သောင်ကြီး
၁၃ ကျိုက်လတ် အလက-ရှောက်ပင်ကွေ့
၁၄ ကျိုက်လတ် အလက-ဖောင်ရိုးဆိပ်
၁၅ ကျိုက်လတ် အလက-မရမ်းဂွ
၁၆ ကျိုက်လတ် အလက-ကမာချိုင့်
၁၇ ကျိုက်လတ် အလက-တညီ
၁၈ ကျိုက်လတ် အလက-ကွန်ပလိုင်း
၁၉ ငပုတော အလက-ဖိုးရွှေလှော်
၂၀ ငပုတော အလက-စပါးကြီး
၂၁ ငပုတော အလက-ရေကျော်ကြီး
၂၂ ငပုတော အလက-ဖျန်ရေကျော်
၂၃ ငပုတော အလက-မိုးတိမ်ပြင်
၂၄ ငပုတော အလက-မြို့သစ်
၂၅ ဒေးဒရဲ အလက-ကျုံကနန်
၂၆ ဒေးဒရဲ အလက-ကဝက်ရေကန်ချောင်
၂၇ ဒေးဒရဲ အလက-ဇီးဖြူကုန်း
၂၈ ဒေးဒရဲ အလက-လေးရွာ
၂၉ ဒေးဒရဲ အလက-သံဒိတ်
၃၀ ဒေးဒရဲ အလက-ကုလားကုန်းတန်း
၃၁ ဒေးဒရဲ အလက-သံဒိသဲကုန်းလေး
၃၂ ဒေးဒရဲ အလက-မိချောင်းအိုင်
၃၃ ဒေးဒရဲ အလက-ကျုံသင်
၃၄ ဓနုဖြူ အလက-လိပ်ချောင်း
၃၅ ဓနုဖြူ အလက-တော်ဖျား
၃၆ ဓနုဖြူ အလက-တောကြီး
၃၇ ဓနုဖြူ အလက-လက်ပံဇင်ကျွန်း
၃၈ ဓနုဖြူ အလက-ပျဉ်းမကုန်း
၃၉ ဓနုဖြူ အလက-ကမ်းငူကြီး
၄၀ ပန်းတနော် အလက-မင်းဂရု
၄၁ ပန်းတနော် အလက-ထိန်ကုလားကုန်း
၄၂ ပန်းတနော် အလက-ဝဲဒေါင့်အစုကြီး
၄၃ ပန်းတနော် အလက-ရေလဲတောင်စု
၄၄ ပုသိမ် အလက-(၄)မြက်တို
၄၅ မြန်အောင် အလက-ကညင်ငူ(ရွာသစ်)
၄၆ မြန်အောင် အလက-အိုးလည်ပင်း
၄၇ မအူပင် အလက-စကားလွန်း
၄၈ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက-ကြက်ရှာ
၄၉ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက-ထူတောကမြ
၅၀ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက-မြင်းကကုန်း
၅၁ မော်လမြိုင်ကျွန်း အလက-ကျုံလမုအစုကြီး
၅၂ ရေကြည် အလက-ကညင်ငူ
၅၃ ‌ရေကြည် အလက-ဒေါင့်ကြီး
၅၄ ‌ရေကြည် အလက-ဘုရားငူ
၅၅ ရေကြည် အလက-တက်ဆိပ်
၅၆ လပွတ္တာ အလက-ကြူတော
၅၇ လပွတ္တာ အလက-လပွတ္တလုပ်တောင်
၅၈ လပွတ္တာ အလက-လပွတ္တလုပ်မြောက်
၅၉ ဝါးခယ်မ အလက-ဘဲချောင်း
၆၀ ဝါးခယ်မ အလက-ရွှေတောင်ကွင်းစစ်ကုန်း
၆၁ ဝါးခယ်မ အလက-အထက်တူးချောင်း
၆၂ ဝါးခယ်မ အလက-ပေါက်တိန်း
၆၃ ဝါးခယ်မ အလက-အူကျွန်းအထက်
၆၄ သာပေါင်း အလက-သဲဖြူ
၆၅ ဟင်္သာတ အလက-မန်းကုန်း
၆၆ ဟင်္သာတ အလက-စစ်ကုန်း
၆၇ ဟင်္သာတ အလက-ရေလယ်ကျွန်း(ဆိပ်)
၆၈ အိမ်မဲ အလက-ခလောက်သိုက်
၆၉ အိမ်မဲ အလက-သရက်ပင်ကွင်း
၇၀ အိမ်မဲ အလက-သပြေကွင်း
၇၁ အိမ်မဲ အလက-ကန်ကုန်း
၇၂ အိမ်မဲ အလက-ညောင်ငူ