ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည်
​မော်လမြိုင်ကျွန်း ကအက-လပွတ်ကျွဲတဲချောင်း(ရွာမ)
​မော်လမြိုင်ကျွန်း ကအက-မမွှေးကျွန်း
​မော်လမြိုင်ကျွန်း ကအက-ဒေါင်းဦးတိုအတွင်း
​ရေကြည် ကအက-သူဌေးကုန်း
​ရေကြည် ကအက-ပန်းပုကွင်း
ကန်ကြီးထောင့် ကအက-ဥယျာဉ်စု
ကျုံပျော် ကအက-သရက်ကွဲ
ကျုံပျော် ကအက-သက္ကယ်ကုန်း
ကျောင်းကုန်း ကအက-တိုက်ကုန်း
၁၀ ‌ကျောင်းကုန်း ကအက-အနောက်ကျွဲလမ်း
၁၁ ငပုတော ကအက-သရက်ကုန်းမရမ်းကုန်း
၁၂ ငပုတော ကအက-ဆူးပုတ်ကုန်း
၁၃ ငပုတော ကအက-ကျောက်ဖျာ(ပိုး)
၁၄ ငပုတော ကအက-ဖောင်ဆိပ်
၁၅ ငပုတော ကအက-သပြေကုန်း
၁၆ ငပုတော ကအက-ဖိုကုန်း
၁၇ ငပုတော ကအက-မမြဆိပ်
၁၈ ငပုတော ကအက-သမ္ဘာန်ကုန်း
၁၉ ဇလွန် ကအက-ရေလယ်သောင်ကျောင်းကုန်း
၂၀ ညောင်တုန်း ကအက-ထိန်ကုန်း
၂၁ ဒေးဒရဲ ကအက-ညီနောင်
၂၂ ဓနုဖြူ ကအက-ဘုရားကုန်းအညာစု
၂၃ ပန်းတနော် ကအက-မာလကာကုန်း
၂၄ ပုသိမ် ကအက-ဂျင်းချောင်း
၂၅ ပုသိမ် ကအက-ကြာနီကန်
၂၆ ပုသိမ် ကအက-ငပိန်ဒလယ်
၂၇ ပုသိမ် ကအက-ညောင်ကုန်း
၂၈ ပုသိမ် ကအက-ရွာသာယာ
၂၉ ဖျာပုံ ကအက-သာယာကုန်း
၃၀ ဘိုကလေး ကအက-ငါးဖယ်ချောင်း
၃၁ ဘိုကလေး ကအက-ဝဲချောင်း
၃၂ ဘိုကလေး ကအက-ဆားအိုးကြီး(ဖိုးထိုက်)
၃၃ ဘိုကလေး ကအက-မွှေးထုံ
၃၄ ဘိုကလေး ကအက-တစ်ဆယ့်သုံး
၃၅ မြောင်းမြ ကအက-ကြက်လျှာ
၃၆ မအူပင် ကအက-ကသစ်စု
၃၇ လပွတ္တာ ကအက-အဝကား
၃၈ လပွတ္တာ ကအက(၁၀)မိုင်
၃၉ လပွတ္တာ ကအက-ကညင်တောင်
၄၀ လပွတ္တာ ကအက-ကန်ချောင်း
၄၁ လပွတ္တာ ကအက-ချောင်းတာရှည်
၄၂ လပွတ္တာ ကအက-လက်ပံကုန်း
၄၃ လပွတ္တာ ကအက-အလယ်ချောင်း
၄၄ လပွတ္တာ ကအက-ကွင်းချောင်း(ဆား)
၄၅ လပွတ္တာ ကအက-ဖိုးမြစ်စု(ဝဲစု)
၄၆ လပွတ္တာ ကအက-ဝဲချောင်း(ညောင်)
၄၇ လပွတ္တာ ကအက-ကန်သာယာ(၉)မိုင်
၄၈ လပွတ္တာ ကအက-ကျွန်းကလေး
၄၉ လေးမျက်နှာ ကအက-စပြင်
၅၀ သာပေါင်း ကအက-ဝင်္ကဘာ
၅၁ သာပေါင်း ကအက-ကျွန်းလျားကြီး (၂)
၅၂ သာပေါင်း ကအက-လှေလှော်
၅၃ သာပေါင်း ကအက-စိမ့်ကြီး
၅၄ အင်္ဂပူ ကအက-ကြခတ်ကွင်း
၅၅ အိမ်မဲ ကအက-ငါးရံ့ရိုး