အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

 • ဝန်ကြီးရုံးနှင့် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံး၏ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းစီမံရေးနှင့် အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှု ကိစ္စများ တာဝန်ယူညွှန်ကြားခြင်း။
 • ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၏ အုပ်ချုပ်မှုကိစ္စများ၊ စည်းကမ်းဆိုင်ရာကိစ္စများ၊ PE, DE တိုင်စာ ပစ်စာ ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပင်စင်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပြည်တွင်းနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၊ ပြည်တွင်း ပြပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ အစည်းအဝေးများသို့ ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်စေလွှတ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ကြီးဌာန လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ အခွန်အခဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • လုံခြုံရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၊ သန့်ရှင်းရေးကိစ္စများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ရုံးအသုံးအဆောင် ပရိဘောဂ၊ ရုံးသုံးယာဉ်များ ဝယ်ယူ ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းခြင်း။
 • အဆောက်အဦများ တည်ဆောက်ပြင်ဆင် ထိန်းသိမ်းခြင်းကိစ္စရပ်များ။
 • ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ တယ်လီဖုန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း။
 • မြေယာနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စများ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဝန်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီးခရီးစဉ် ခွင့်ပြုချက်တင်ပြခြင်း၊ လေယာဉ်လက်မှတ်ကိစ္စများ၊ ကြို/ပို့ ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ စွမ်းဆောင်ရည် အကဲဖြတ်အဖွဲ့မှ ပေးပို့လာသော ဝင်စာ/ထွက်စာများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဆိုင်ရာ ဝင်စာ/ထွက်စာများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။ 
 • ထူးခြားဖြစ်စဉ်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ တင်ပြခြင်း။
 • ဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်း အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လာမှုများအား ဆောင် ရွက်ပေးခြင်း။
 • ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ စီမံကွပ်ကဲခြင်း၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနများသို့ သဘောထားတောင်းခံ၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့ရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။ 
 • အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၏ အခြေခံပညာကျောင်းအဆင့်တိုးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဝန်ထမ်းခန့်ထားရေးအတွက် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနများသို့ သဘောထားတောင်းခံ၍ ပြည်ထောင်စု  အစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။
 • ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ ပြည်ပလစာမဲ့ခွင့် ခံစားခြင်းဆိုင်ရာများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်များအချိန်ပိုင်းပါမောက္ခခန့်အပ်ခြင်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် ခန့်ထားရေးဆိုင်ရာများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဒုညွှန်မှူးနှင့်အထက် အရာထမ်းဝန်ထမ်း ခန့်အပ်၊ လစ်လပ်စာရင်းများ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ တင်ပြခြင်း။
 • ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့၊ဂုဏ်ထူးဆောင်တံဆိပ်ချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဝန်ထမ်းထုတ်ပစ်/ထုတ်ပယ်ပြန်တမ်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဝန်ထမ်းအင်အား ပို/လိုစာရင်းပြန်တမ်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဝင်စာများ ခွဲဝေဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • မျှောစာများ ပြုစုတင်ပြခြင်း။
 • ရာထူးတိုး/ပြောင်းရွှေ့ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း။
 • ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံ အားကစားပြိုင်ပွဲများသို့ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ရန်စီစဉ်ခြင်း။
 • မော်တော်ယာဉ် ဌာနဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသို့ အမှာစာ ပြုစုတင်ပြခြင်း။
 • ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။ 
 • ဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်း ဌာနကူးပြောင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှ ပြုလုပ်သောအစည်းအဝေးများ ကျင်းပရာတွင် အခမ်းအနား ပြင်ဆင်ခြင်း။
 • ပြည်တွင်းသင်တန်းများ ရွေးချယ်စေလွှတ်ခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနအစီအစဉ်ဖြင့် သင်တန်း များဖွင့်လှစ်ခြင်း။
 • အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ ဖိတ်ကြားသော အခမ်းအနား၊ အစည်းအဝေးများ ခွင့်ပန်ကြားခြင်း။ 
 • အကြီးအကဲ ခရီးစဉ် လမ်းညွှန်ချက်၊ ခရီးသွားမှတ်တမ်း၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ၊ ဆောင်ရွက်ရန်အချက်များကို သက်ဆိုင်သည့်ဌာနခွဲများမှ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပညာရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံး၏ ဝန်ထမ်းပြုန်းတီးအင်အား စာရင်းကို လစဉ်ပြုစုခြင်း။