အမျိုးသားပညာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အသွေးအာမခံမှု အကဲဖြတ်ရေး ကော်မတီ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များ

တင်ပြသူ- ဒေါက်တာဇော်ဝင်း၊ တာဝန်ခံပါမောက္ခချုပ်၊ စစ်ကိုင်းတက္ကသိုလ်