အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင် အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၆) ကျင်းပ