အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ဟားခါး၊ ဖလမ်း)နှင့် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ထန်တလန်၊ မင်းတပ်၊ တီးတိန်) တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း