အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံများနှင့်သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း

Tags: