ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဈေးနှုန်းလွှာများ တင်သွင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း