ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ် (၁၄)ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကြေညာချက်