ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် PGDMA အမှတ်စဉ် (၂၀) စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ကြေညာခြင်း