ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် အကြိမ်(၅၀) မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကျင်းပခြင်း