ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည်
တွံတေး အထက(ခွဲ)အလယ်စု
ထန်းတပင် အထက(ခွဲ)ပန်းတိုင်
ထန်းတပင် အထက(ခွဲ)အလိန်လည်
ဒလ အထက(ခွဲ)အလက(၁)
သုံးခွ အထက(ခွဲ)ဇွဲထော်
သုံးခွ အထက(ခွဲ)မြို့မ