ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်း အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၈)

အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည်
‌ကျောက်တန်း အမက-တံတားတောင်
တွံတေး အမက-ကျောင်းရွာ
တွံတေး အမက-တလုတ္ထော်
တွံတေး အမက-ကျောက်စရစ်ကုန်း
ထန်းတပင် အမက-သရက်ခြံ
ဒဂုံ(အရှေ့) အမက(၅)
ဒလ အမက(၈)
ဒလ အမက-သရောတန်း
ဒလ အမက-ဝဲကြီး
၁၀ ဒလ အမက-ညောင်ချောင်း
၁၁ သုံးခွ အမက-ကဒပ္ပန
၁၂ သုံးခွ အမက-သမစိတ္တ
၁၃ သုံးခွ အမက-နှစ်ခွ
၁၄ သုံးခွ အမက-ပိုက်စီး