ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာဘွဲ့သင်တန်းများ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း