ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် မဟာဘွဲ့သင်တန်းဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း