ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်သင်တန်းဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း