မြန်မာ့ပညာရေးရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၁၈ ရက်မှ ၂၂ ရက်ထိ)