မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၅၂)၊ နေပြည်တော် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း