မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်များ၏ ဘဏ္ဍာရေးစနစ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စာတမ်း

တင်ပြသူ- ဒေါက်တာစိုးဝင်း၊ ပါမောက္ခချုပ်၊ မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်

              ဒေါက်တာအောင်ကျော်၊ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ဝါဏိဇ္ဇဗေဒဌာန၊ မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်