မျှော်မှန်းချက် (Vision)

  • အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ ပြည့်စုံသော ပညာတတ်များ ပေါများရေး
  • အရည်အသွေးရှိသော သင်ကြားသင်ယူမှု မြှင့်တင်ရေး
  • အသုံးချ သုတေသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု အားပေးရေး