မျှော်မှန်းချက်

 

အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ ပြည့်စုံသော ပညာတတ်များ ပေါများရေး၊ အရည်အသွေးရှိသော သင်ကြားသင်ယူမှု မြှင့်တင်ရေး၊ အသုံးချ သုတေသနနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု အားပေးရေး