မူဝါဒ

 • နိုင်ငံတော်တွင် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အခြားဥပဒေများနှင့်အညီ ပညာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ရှိရေး၊
 • ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများသည် ပညာရေး မူဝါဒများ၊ ဆက်စပ်ဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများ ရေးဆွဲရာတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ မိဘများ၊ ဆရာများက ရွေးချယ်သော ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကျောင်းသားများက ရွေးချယ်သော ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အကြံပြုချက်များကိုရယူရေး၊
 • အဆင့်မြင့်ပညာ ကျောင်းများတွင် ဆရာသမဂ္ဂများနှင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂများကို သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် ပဋိညာဉ် စာတမ်းနှင့် အညီ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်လှုပ်ရှားခွင့်ရှိရေး၊
 • ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပညာရေးမြှင့်တင်မှု တို့အတွက် နိုင်ငံသားတိုင်းပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်စေရေး၊
 • ကိုယ်ပိုင် (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် အညီ တည်ထောင်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် ပညာရေး လုပ်ငန်းများ၌ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ၏ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှုကို အားပေးမြှင့်တင်ရေး၊
 • ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ်အားလုံး ပညာသင်ယူခွင့် ရရှိရေးအတွက် မသန်စွမ်းသူ နိုင်ငံသားများအပါအဝင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပညာသင်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသူများကို ပညာရေး အဆင့်တိုင်းတွင် ပညာသင်ယူနိုင်ခွင့် ရရှိစေရန် အထူးပညာရေး အစီအစဉ်နှင့် ပညာရေး အထူးဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်များ အပါအဝင် လူတိုင်းအကျုံးဝင် ပညာရေး အစီအစဉ် ထားရှိရေး၊
 • နိုင်ငံသားတိုင်း ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိပြီး ဘဝတစ်လျှောက် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာ သင်ယူနိုင်သော ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရေး၊
 • နိုင်ငံတကာ ပညာရေးအဆင့် ရှိစေရေးအတွက် ခေတ်မီနည်းပညာများကို အသုံးပြု ဆောင်ရွက်ရေး၊
 • လူမှုစီးပွားရေး ဘဝတွင် လက်တွေ့ အသုံးချနိုင်သည့် ပညာရေး ဖြစ်စေရေး၊
 • တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များသည် လွတ်လပ်သော ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့်ဖြင့် ရပ်တည်ရေး၊
 • သင်ယူလိုသူ၏ ဆန္ဒကို အခြေခံပြီး သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များ၏ သတ်မှတ် ထားသော အရည်အချင်း ပြည့်မီမှုအရ ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိသော တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စနစ်ကို ကျင့်သုံး စေရေး၊
 • ကျောင်းများတွင် ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ စွက်ဖက်မှုများမှ ကင်းလွတ်စေရေး၊
 • အခမဲ့ မသင်မနေရ မူလတန်းပညာရေးကို ဦးတည်အကောင်အထည်ဖော်ပြီး အဆင့်ဆင့် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရေး၊
 • ပညာရပ်နယ်ပယ် အားလုံးကို တစ်ပြေးညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး နိုင်ငံတော်၏ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် အရည်အသွေး မြင့်မားသည့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သော အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်၊ နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာ ကျွမ်းကျင်သူများကို အဆင့်အလိုက် မွေးထုတ်ရေး၊
 • ပညာရေး အဆင့်တိုင်းနှင့် ပညာရပ်နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် ပညာရေး အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ပြီး အရည်အသွေး အာမခံမှုရှိသော စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး၊
 • ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျော့ချသည့် စနစ်ကို ကျင့်သုံးရေး၊