မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ် (၁၈)ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကြေညာချက်