မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ) အဆင့်တိုးစာရင်း (၂၀၁၉)

အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း

 

စဉ် မြို့နယ် လက်ရှိ ကျောင်းအမည် မှတ်ချက်
ချောက် မူလွန်-တောင်ဘလူ  
ချောက် မူလွန်-ရသစ်  
ချောက် မူလွန်-ပုဂံစု  
​ရေစကြို မူလွန်-ကြူရွာ  
​ရေစကြို မူလွန်-ရွာသစ်(၄)  
​ရေစကြို မူလွန်-ဝက်ခုတ်  
ကံမ မူလွန်-သာဇီ  
ငဖဲ မူလွန်-ရှောက်တောင်  
စလင်း မူလွန်-သဖန်းချို  
၁၀ စလင်း မူလွန်-လက်ပံဦး  
၁၁ စလင်း မူလွန်-ကညှပ်  
၁၂ စလင်း မူလွန်-ရွှေတွင်းတူး(ဆ)  
၁၃ စလင်း မူလွန်-ခင်ပလူ  
၁၄ စလင်း မူလွန်-ကျောက်အိုး  
၁၅ စလင်း မူလွန်-မြေနီကုန်း  
၁၆ စလင်း မူလွန်-ရွှေကူ  
၁၇ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-သစ်တပွေ  
၁၈ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-သရက်အုပ်  
၁၉ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-ဓနုန်းမြောင်  
၂၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-မွှန်းညောင်ပင်သာ  
၂၁ ဆင်ပေါင်ဝဲ မူလွန်-တဲချောင်း  
၂၂ ဆိပ်ဖြူ မူလွန်-ထွန်  
၂၃ ဆိပ်ဖြူ မူလွန်-တဲကြီး  
၂၄ ဆိပ်ဖြူ မူလွန်-ဆင်နီတောင်  
၂၅ ဆိပ်ဖြူ မူလွန်-သံဇလုံ  
၂၆ ဆိပ်ဖြူ မူလွန်-တောင်ဖြူ  
၂၇ ဆိပ်ဖြူ မူလွန်-ဂုဏ်ကုန်း  
၂၈ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-ညောင်ဝန်း  
၂၉ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-မန်ကျီးကုန်း  
၃၀ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-ညောင်မှော်  
၃၁ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-ပင်မခဲယမ်းမီးကျောက်တပ်  
၃၂ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-ဆည်ကြီး  
၃၃ ‌တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-ဂွေးကုန်း-တ  
၃၄ တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-တောစိမ်း  
၃၅ တောင်တွင်းကြီး မူလွန်-ပွင့်လှကြီး  
၃၆ ထီးလင်း မူလွန်-မျက်မြှောင်  
၃၇ ထီးလင်း မူလွန်-ရေပုတ်  
၃၈ ထီးလင်း မူလွန်-ထလင်း  
၃၉ နတ်မောက် မူလွန်-ညောင်ပင်လှ  
၄၀ နတ်မောက် မူလွန်-ဝံအူ  
၄၁ နတ်မောက် မူလွန်-ကျောက်ချော  
၄၂ နတ်မောက် မူလွန်-တွင်းကြီး  
၄၃ နတ်မောက် မူလွန်-ရွှေကွေ့  
၄၄ နတ်မောက် မူလွန်-နဘူးကွဲ  
၄၅ နတ်မောက် မူလွန်-စမ်းကန်(ရှေ့)  
၄၆ နတ်မောက် မူလွန်-မျက်ရဲကန်  
၄၇ နတ်မောက် မူလွန်-အင်းကုန်း  
၄၈ ပခုက္ကူ မူလွန်-န-စို့တွင်း  
၄၉ ပခုက္ကူ မူလွန်-မြင်းစခေါ  
၅၀ ပခုက္ကူ မူလွန်-မြေနီတွင်း  
၅၁ ပခုက္ကူ မူလွန်-ဝါဇီရွာလေး  
၅၂ ပခုက္ကူ မူလွန်-ဖောင်းကွဲ  
၅၃ ပခုက္ကူ မူလွန်-ထနောင်းညောင်ကုန်း  
၅၄ ပခုက္ကူ မူလွန်-ရှ-ဘုန်းကန်  
၅၅ ပေါက် မူလွန်-ရေတိမ်  
၅၆ ပေါက် မူလွန်-ကန်တော  
၅၇ ပေါက် မူလွန်-ရန်ကင်း  
၅၈ ပေါက် မူလွန်-ကမ္ဘားဖြူ  
၅၉ ပေါက် မူလွန်-ဝက်ပုတ်  
၆၀ ပေါက် မူလွန်-အင်းတိမ်  
၆၁ ပေါက် မူလွန်-ပေါက်ချောင်း(အ)  
၆၂ ပေါက် မူလွန်-သမားတော်  
၆၃ ပေါက် မူလွန်- ဂွေးဂုံ  
၆၄ မကွေး မူလွန်-ကင်း  
၆၅ မကွေး မူလွန်-အလည်ချောင်း  
၆၆ မကွေး မူလွန်-လျှော်တော  
၆၇ မကွေး မူလွန်-မြေပြာကန်  
၆၈ မကွေး မူလွန်-ရွာသစ်  
၆၉ မကွေး မူလွန်-ကန်ရွာလေး  
၇၀ မကွေး မူလွန်-စစ်ကိုးပင်  
၇၁ မကွေး မူလွန်-စည်ပင်သာ(န)  
၇၂ မကွေး မူလွန်-ညောင်ကြပ်စမ်း  
၇၃ မကွေး မူလွန်-ချောင်းဖြူ  
၇၄ မကွေး မူလွန်-ရွာသစ်ကြီး  
၇၅ မင်းတုန်း မူလွန်-မြင်းကွေ့  
၇၆ မင်းဘူး မူလွန်-မုတ္တော  
၇၇ မင်းဘူး မူလွန်-ကြီးပင်ကန်(၁)  
၇၈ မင်းဘူး မူလွန်-ကြီးပင်ကန်(၂)  
၇၉ မင်းလှ မူလွန်-ကိုင်းငယ်  
၈၀ မြို့သစ် မူလွန်-သားမျှား  
၈၁ မြို့သစ် မူလွန်-ကံစွယ်  
၈၂ မြို့သစ် မူလွန်-တလင်းကုန်း  
၈၃ မြို့သစ် မူလွန်-နတ်ရွာ  
၈၄ မြို့သစ် မူလွန်-အင်တော  
၈၅ မြို့သစ် မူလွန်-သီးကုန်း  
၈၆ မြို့သစ် မူလွန်-ညောင်ငုတ္တို  
၈၇ မြို့သစ် မူလွန်-ယင်းတိုက်ကုန်း  
၈၈ မြို့သစ် မူလွန်-အောင်ချမ်းသာ  
၈၉ မြိုင် မူလွန်-ထုံးမ(ရ)  
၉၀ မြိုင် မူလွန်-ကိုင်းလည်  
၉၁ မြိုင် မူလွန်-ကြံစိမ့်ကြီး  
၉၂ မြိုင် မူလွန်-သပြေညို  
၉၃ မြိုင် မူလွန်-ပန်းတိုင်းတော(ရ)  
၉၄ ရေစကြို မူလွန်-​ကျောက်ထပ်  
၉၅ ရေစကြို မူလွန်-ကံသစ်  
၉၆ ရေစကြို မူလွန်-ဥက္ကံ  
၉၇ သရက် မူလွန်-ထီးရိုး  
၉၈ သရက် မူလွန်-ဆင်ကော်  
၉၉ အောင်လံ မူလွန်-တပ်ကုန်း  
၁၀၀ အောင်လံ မူလွန်-ကိုးတောင်  
၁၀၁ အောင်လံ မူလွန်-ဒါန်းဒေါင့်  
၁၀၂ အောင်လံ မူလွန်-လက်ပံစမ်း  
၁၀၃ အောင်လံ မူလွန်-ထိန်အင်း  
၁၀၄ အောင်လံ မူလွန်-တောင်နံ့သာ  
၁၀၅ အောင်လံ မူလွန်-ဆတ်ဆူဝ  
၁၀၆ အောင်လံ မူလွန်-ပွဲသာ